- Z

zeveren

nonsens verkopen, uit zijn nek kletsen