- T

ttz

afkorting voor: tis te zeggen

Ook wel: 't is om zeggens (letterlijke vertaling van: C'est à dire)

tussenkomen

tussenbeide komen, optreden, het woord nemen, uitkeren, (financieel) tegemoet komen, bijdragen in de kosten