sperperiode

sperperiode

Published in S

De sperperiode is de periode, voorafgaand aan de solden, waarin geen prijsverminderingen mogen worden aangekondigd