mandataris

mandataris

Published in M

diegene aan wie een mandaat is verleend om besluiten te nemen, vertegenwoordiger, afgevaardigde