- I

interim

tijdelijke werkkracht, uitzendkracht

inwijkeling

inwoner afkomstig uit een andere streek of gemeente, immigrant

isomo

piepschuim, polystyreen