- G

geen sant in eigen land

Geen heilige/sint in eigen land zijn, niemand word als profeet geëerd in eigen land,

miskend zijn in eigen land