geraken

geraken

Published in G

komen, bereiken

Ik ben niet thuis geraakt.